Enquête digitale dienstverlening

Dit item is gearchiveerd op 01-06-2012.

Inwoners van de gemeente Valkenswaard hoeven lang niet altijd de deur uit als zij de gemeente nodig hebben. Via de website kunnen ze bijvoorbeeld een uittreksel GBA (gemeentelijke basisadministratie) aanvragen, of een verhuizing doorgeven. Wie gebruikt maakt van deze vormen van digitale dienstverlening krijgt ook deze maand de vraag om mee te doen aan een onderzoek.

 

De gemeente wil graag weten of mensen het digitale loket gemakkelijk kunnen vinden. Of het eenvoudig is om een product aan te vragen of een klacht te melden. Of de informatie op de website duidelijk is. En of mensen tevreden zijn over de gang van zaken.

 

Het verzoek om mee te doen aan het onderzoek verschijnt vanzelf in beeld. Dat gebeurt wanneer de aanvraag van een product uit het digitale loket is afgerond. De gemeente hoopt dat iedereen de enquête invult. De resultaten kan ze namelijk gebruiken om de dienstverlening via internet te verbeteren.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 040-208 3444.