Enexis vernieuwt gedeelte gasaansluitleidingen

Dit item is gearchiveerd op 01-01-2012.

Enexis netwerk beheert en onderhoudt het elektriciteits- en gasnet in de gemeente Valkenswaard. In een groot aantal straten vervangt en/of vernieuwt Enexis de gasaansluitleiding naar de woningen en waar nodig ook de gasmeteropstelling in de meterkast.

 

De werkzaamheden zijn onlangs van start gegaan en zullen in december 2011 afgerond zijn.

 

Tot die tijd komen de volgende straten aan bod:
Binnenveld, Daalderhof, Dalstraat, Geenhoven, Gerstpad, Haarsnijderwei, Heidalen, Hoefsmidwei, Houtvesterwei, Jagerwei, Kaarsmakerwei, Keersop, Kerkakkerstraat, Ketelbuterwei, Koopmanwei, Koperteutwei, Korfvlechterwei, Kramerwei, Leemgraverwei Lijmziederwei, Looierwei, Loonderweg, Metserwei, Mouterwei, Moutlaan, Mulderwei, Olieslagerwei, Rademakerwei, Schellinghof, Schrijnerwei, Schutterwei, Soevereinhof, Spinnerwei, Steenbakkerwei, Stoelenmatterwei, Stripperwei, Strodekkerwei, Tapperwei, Tinnegieterwei, Touwslagerwei, Turfstekerwei, Twijnderwei, Vilderwei, Voermanwei,Weverwei en Wieldraaierwei.

 

Werkzaamheden
Omdat de aansluitleiding vanaf de openbare weg tot in de meterkast wordt vervangen, moeten de medewerkers in elk pand binnen zijn. Om de overlast voor de bewoners te beperken wil Enexis de werkzaamheden per straat uitvoeren. Verder zullen de te maken sleuven met hekken worden afgezet om maximale veiligheid te waarborgen.

 

Vooraf informatie bewoners
Alle bewoners worden voor aanvang van de werkzaamheden door Enexis schriftelijk geïnformeerd over het moment van uitvoering. Voor aanvang van de werkzaamheden zal de aannemer met elke bewoner een afspraak maken.

 

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Hans Sluyter, uitvoerder van Enexis, tijdens kantooruren op nummer: 06-50630323.