Eigen bijdrage en hanteren inkomensgrens Wmo

Dit item is gearchiveerd op 08-04-2012.

Er blijkt veel onduidelijkheid te zijn over de eigen bijdrage en het hanteren van de inkomensgrens Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarom geven wij u uitleg hierover in dit artikel.

 

Voor alle Wmo-voorzieningen, behalve het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV/Taxbus) en rolstoelvoorzieningen, betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt bij verstrekkingen in natura en bij een PGB. Voor deelname aan de Taxbus geldt een inkomensgrens.

 

Hoogte eigen bijdrage

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is. De eigen bijdrage voor 2012 wordt gebaseerd op het verzamelinkomen van u en uw eventuele partner over 2010. Het CAK vraag dit op bij de Belastingdienst. De eigen bijdrage betaalt u in termijnen van 4 weken:

  • voor hulp bij het huishouden geldt de eigen bijdrage zolang u hulp ontvangt
  • voor woonvoorzieningen betaalt u drie jaar lang een eigen aandeel (39 perioden)
  • voor voorzieningen in lease betaalt u vijf jaar lang de eigen bijdrage (65 perioden).

 

Inkomensgrens

Voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV/Taxbus) geldt een inkomensgrens. Dat is in Valkenswaard 1.8 X de bijstandsnorm. Om dit te kunnen berekenen vraagt de consulent inkomens- en vermogensgegevens op bij de aanvrager. De berekening van het inkomen uit vermogen is gelijk aan de manier van berekenen van de belastingdienst. Als na berekening blijkt dat uw netto inkomen hoger is dan 1.8 X de bijstandsnorm, dan komt u NIET in aanmerking voor het gebruik van de Taxbus.

 

Inkomensgegevens overleggen

Over deze regeling is nu onduidelijkheid. Er is een uitspraak van de rechtbank die schrijft dat een inkomensgrens niet op deze manier gebruikt mag worden. Om deze regeling zonder inkomensgrens uit te voeren moet de 'Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en verder' en het 'Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en verder' worden aangepast. Hier is de gemeente Valkenswaard mee bezig. Tot dat de bovengenoemde verordening en besluit zijn aangepast blijft de gemeente Valkenswaard op de oude manier beoordelen en dient u inkomens- en vermogensgegevens te overleggen zodat een correct besluit genomen kan worden.