Een wijkontwikkelingsplan voor Turfberg!

Dit item is gearchiveerd op 06-11-2012.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft onlangs het Wijkplan Turfberg vastgesteld. Dit plan omvat de periode 2012 tot en met 2015.

Het plan is door de gemeente, Woonbedrijf en Woningbelang opgesteld in goed overleg met de wijkbewoners en de professionele partners Valkenhof, Paladijn, organisatie voor welzijn, en de politie. Net als bij de andere wijkplannen in Valkenswaard is ook dit keer het doel de leefbaarheid in de wijk in al zijn facetten op peil te houden en, waar mogelijk, te verbeteren.

Het nu vastgestelde wijkplan bestaat uit een wijkanalyse en een -visie, conclusie wijkanalyse (benoemen sterke en zwakke punten), visie en ambities (doelen), maatregelen in de periode 2012 tot en met 2015 en financiering.

Achtergrond en aandachtspunten

In het wijkplan wordt gewerkt met drie thema's:

  1. duurzaam wonen en leven in Turfberg
  2. de zelforganiserende wijk
  3. vervoer en mobiliteit.

We streven naar het oprichten van een wijkcommissie in de wijk, net als in de andere wijken waar een wijkplan loopt. Deze wijkcommissie moet de spil zijn van de uitvoering van het wijkplan.

Wijkplan ter inzage

Het wijkplan ligt vanaf donderdag 27 september voor belangstellenden ter inzage op de volgende plaatsen:

  • bij D'n Turfberg aan de van der Clusenstraat 4a in Turfberg.
  • in de Informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12
  • in het kantoor van Woningbelang aan de Waalreseweg 25.

U kunt het wijkplan ook raadplegen op deze website. Kies bovenin de groene 'balk' voor 'wonen, verkeer, veiligheid' en vervolgens links in het menu 'leefbaarheid' en dan 'Wijkplan Turfberg'.

Ook op de website van Woningbelang is het plan te vinden. Kies www.woningbelang.nl en vervolgens op de openingspagina voor de optie 'anders geïnteresseerd', vervolgens de optie 'publicaties'.

Op de website van Woonbedrijf (www.woonbedrijf.com) kan het wijkplan eveneens ingezien worden. Kies op de openingssite van het Woonbedrijf: 'huurder', vervolgens in de linkerkolom 'wijkinformatie' en dan 'District Zuidwest, Valkenswaard'.

Meer informatie

Met vragen over de wijkontwikkeling in Turfberg kunt u terecht bij Ton Hendriks, wijkcoördinator van de gemeente Valkenswaard, telefoonnummer 040-2083663 of via e-mail: gemeente@valkenswaard.nl ter attentie van Ton Hendriks.

Contactpersoon bij Woningbelang is Klaartje van Daal, projectbegeleider, telefoonnummer 040-2083838 of via e-mail: info@woningbelang.nl ter attentie van Klaartje van Daal.

Contactpersoon bij Woonbedrijf is Bernardine Stamps, telefoonnummer 040-2434343 of via e-mail: info@woonbedrijf.com ter attentie van Bernardine Stamps.