Diverse wegwerkzaamheden

Dit item is gearchiveerd op 26-02-2011.

In de periode van 7 tot 25 februari vinden werkzaamheden plaats op een drietal plaatsen in de gemeente Valkenswaard, namelijk aan de Scheepsvork in Valkenswaard en aan de Mgr. Smetsstraat en Norbertusdreef in Dommelen.

 

De vermelde planning is onder voorbehoud, want het werk is afhankelijk is van de weersomstandigheden. Daardoor zijn verschuivingen dus mogelijk.
De overlast van de werkzaamheden zal wisselend zijn en is onderstaand aangegeven per locatie.

 

Scheepsvork (Valkenswaard)
In de periode van 7 tot en met 11 februari wordt het bestaande speelterrein aan het eind van het hofje aan de Scheepsvork verwijderd. Op deze locatie worden 3 parkeervakken aangelegd.

 

Mgr. Smetsstraat (Dommelen)
In de periode van 14 tot en met 25 februari wordt bij de aansluiting van de Mgr. Smetsstraat op de Westerhovenseweg een verhoogde drempel als snelheidsremmende maatregel aangebracht. Gedurende het werk wordt de aansluiting van de Mgr. Smetsstraat op de Westerhovenseweg volledig afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

 

Norbertusdreef (Dommelen)
In de periode van 21 tot en met 25 februari worden in de Norbertusdreef de twee in slechte staat verkerende wegversmallingen vervangen. In verband met de werkzaamheden zal de Norbertusdreef in genoemde week gedurende enkele uren tot één gehele dag gedeeltelijk of volledig afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer.

 

Informatie
Bewoners van de betreffende straten ontvangen tijdig een brief van de aannemer KWS Infra B.V. met informatie over de te verwachten hinder en gegevens over de contactpersoon voor vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Met algemene vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer B. van Dijk van het team Beheer Openbare Ruimte in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. Hij houdt namens de gemeente toezicht op de werkzaamheden en is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-2083634.