De beheerovereenkomst oude begraafplaats ondertekend

Dit item is gearchiveerd op 07-12-2012.

Op dinsdag 20 november ondertekenden burgemeester drs. A. Ederveen, namens de gemeente Valkenswaard en de heren R. van Dijk (voorzitter) en W. Coolen (secretaris), namens de Stichting Op den Rösheuvel, een overeenkomst waardoor het al vele jaren uitgevoerde vrijwilligerswerk op de oude gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhofstraat een meer formele status krijgt.

Concreet staat in de beheerovereenkomst dat de stichting zorgt voor de instandhouding van de oude begraafplaats en dat zij kan en wil adviseren bij aanvragen voor vergunningen voor grafmonumenten.

Op de foto de vrijwilligers van stichting Op den Rösheuvel samen met burgemeester A. Ederveen en stichtingssecretaris W. Coolen. V.l.n.r. : H. van de Paal, F. Verhees, A. Ederveen, W. van Tongeren, W. Coolen, P. Janssens, C. Meulendijks en N. Vervoort.
Foto:Heidi Wils.

Rondom de ondertekening van de overeenkomst was een programma georganiseerd, deels op locatie op de begraafplaats. Daar werd een plaquette onthuld van Peter Willebrordus Maas; de stichter van de grafkapel van de familie Maas-Leën. Deze grafkapel is een rijksmonument. Vervolgens kregen de genodigden een korte rondleiding over de begraafplaats die meerdere monumenten en diverse als 'waardevol' aangewezen grafmonumenten herbergt.

Het onderhoud van deze grafmonumenten is een gemeentelijke taak. Het klein onderhoud wordt al vele jaren verzorgd door een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de voormalig medewerker monumenten van de gemeente, de heer W. Coolen. Het veiligstellen van de continuïteit van het onderhoud aan de monumenten vormt de aanleiding voor de oprichting van de stichting met de naam ‘Op den Rösheuvel’. Een naam die is afgeleid van het toponiem voor de locatie van de oude begraafplaats.

Het werkveld van de stichting is echter breder. Zij wil zich inzetten voor het funerair erfgoed en de funeraire cultuur binnen onze hele gemeente. Men kan daarbij denken aan educatie, toerisme en recreatie. De stichting wil haar kennis en expertise beschikbaar stellen voor iedereen, dus ook particulieren. Het verzorgen van rondleidingen op de oude begraafplaats, eventueel in combinatie met een lezing, is één van de faciliteiten die de stichting voor groepen biedt.

De stichting heeft een eigen website: www.opdenrosheuvel.nl en is per mail bereikbaar via info@opdenrosheuvel.nl.