Dag van de Wijk

Dit item is gearchiveerd op 17-04-2011.

De wijkcoördinatoren van de gemeente Valkenswaard organiseren op zaterdag 16 april aanstaande de Dag van de Wijk. Op deze dag krijgen onder meer de leden van de gemeenteraad, het college, directie en betrokken medewerkers van de gemeente, woningcorporaties, Paladijn en politie en de verschillende wijkorganen een indruk van het wijkgericht werken in Valkenswaard. Het wijkgericht werken houdt in dat de gemeente handelt vanuit de behoefte van de inwoners (vraag) en niet vanuit het aanbod van de gemeente. Het is één facet van een werkwijze die ook wordt gekenmerkt door klantgerichtheid en vraaggerichtheid.

 

Op de Dag van de Wijk staan we stil bij wat er allemaal bereikt is de afgelopen jaren en wat er allemaal nog mogelijk is. Per fiets wordt een route door Dommelen en Valkenswaard gereden.

 

De Dag van de Wijk start om 09.30 uur met een ontvangst in Sport- en Ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen. Van daaruit voert de fietsroute langs verschillende locaties en stops waar toelichting en presentaties worden verzorgd. Uiteindelijk wordt koers gezet naar buurthuis d’n Turfberg aan de Van der Clusenstraat. Daar eindigt het programma van deze dag rond 14.30 uur.

 

Geïnteresseerde buurtverenigingen en/of betrokken inwoners zijn van harte welkom om aan deze dag deel te nemen en mee te fietsen. Deelname is kosteloos. U dient zich vooraf wel even aan te melden. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 12 april aanstaande bij het cluster Wijkcoördinatie van de gemeente Valkenswaard, via telefoonnummer 040-2083484 of per mail via gemeente@valkenswaard.nl ter attentie van cluster Wijkcoördinatie.

 

Programma
Voor het volledige programma van de Dag van de Wijk, klik hier.