Contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin

Dit item is gearchiveerd op 03-12-2012.

Als u vragen heeft over opvoeden of opgroeien kunt u die op meerdere manieren stellen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. De inloopspreekuren op de basisscholen zijn hiermee komen te vervallen.

  • telefonisch op 040 - 2083666. Dagelijks van 10.00 - 16.00 uur.
  • per e-mail via de website: www.cjgvalkenswaard.nl
  • persoonlijk (op afspraak), ook hiervoor kan met 040 - 2083666 gebeld worden
  • het antwoord nalezen op www.cjgvalkenswaard.nl
  • het inloopspreekuur van Dommelregio Maatschappelijk Werk, Maastrichterweg 51, bezoeken (elke dinsdagochtend van 09.00 - 10.00 uur)
  • het inloopspreekuur van Zuidzorg Consultatiebureau aan de Rijt 2 (speciaal voor kinderen van 0-4 jaar) bezoeken
  • op maandag van 13.30 - 14.30 uur en op vrijdag van 09.00 - 10.00 uur een afspraak maken met GGD Brabant Zuidoost (gezondheidszorg vanaf 4 jaar).