Conceptnota Cultuurbeleid ter inzage

Dit item is gearchiveerd op 12-07-2012.

De conceptnota 'Cultuurbeleid gemeente Valkenswaard 2012-2015' is opgesteld en wordt met ingang van donderdag 31 mei zes weken lang ter inzage gelegd.

 

Voordat de nota ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad, wil de gemeente de inwoners in de gelegenheid stellen om hun mening te geven over de nota en het daarin geformuleerde beleid.

 

De gemeente Valkenswaard kan bogen op een breed geschakeerd cultureel leven. Muziek, theater, beeldende kunst en (lokale) cultuurhistorie leiden, door de bank genomen, een bloeiend bestaan. Tal van culturele verenigingen en initiatieven illustreren het heersende beeld van de culturele rijkdom van Valkenswaard. Die culturele rijkdom is echter geen vanzelfsprekendheid. Er moet aan gewerkt worden, zeker in een financieel moeilijke tijd. Bij de gemeentelijke overheid berust de verantwoordelijkheid om aan 'de cultuur' in brede zin een vruchtbare bedding te bieden in de vorm van een deugdelijk cultuurbeleid.

 

In september 2004 werd de nota Beeldende Kunst en Vormgeving vastgesteld, terwijl al in september 1998 de nota Kunst- en Cultuurbeleid verscheen. Hoog tijd dus voor een actualisatie, die vorm krijgt in de nota 'Cultuurbeleid gemeente Valkenswaard 2012-2015'.

 

Inspraakprocedure

De conceptnota Cultuurbeleid is door het college vrijgegeven voor inspraak. Voordat de nota definitief ter vaststelling wordt aangeboden, wil het college weten wat de inwoners van Valkenswaard ervan vinden. Daarom ligt de conceptnota op basis van de gemeentelijke Inspraakverordening voor iedereen ter inzage van donderdag 31 mei tot en met woensdag 11 juli 2012 in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15. De stukken zijn ook in te zien in de leeszaal van bibliotheek aan De Hofnar 12, ontmoetingscentrum De Belleman aan het Bruninckxdal 2 in Dommelen en het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel. De conceptnota is binnenkort te vinden op deze website bij 'nota's en notities' onder het kopje 'cultuur'.

 

Tot en met 11 juli 2012 kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken tegen de conceptnota. De zienswijze moet gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard. De nota wordt in september vastgesteld.

 

Meer informatie

Met inhoudelijke vragen over de conceptnota Cultuurbeleid kunt u terecht bij de heer L. Janssen van het team Zorg, Welzijn en Onderwijs van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 040-208 3415.