Concept Beleidskader Evenementen ter inzage

Dit item is gearchiveerd op 28-06-2012.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Beleidskader Evenementen aangepast.

 

Het concept Beleidskader Evenementen is door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor de inspraakprocedure.

 

Inhoud

Het concept Beleidskader Evenementen gaat over de evenementen in Valkenswaard en geeft aan:

  • wat de gemeente wil bereiken met evenementen
  • wat de gemeente hiervoor wil doen
  • op welke manier de gemeente de gestelde doelen wil bereiken.

 

Met de vaststelling van de Toekomstvisie 'Kwaliteit & ambitie' heeft gemeente Valkenswaard een koers voor de toekomst uitgezet. Het beleidskader evenementen zoekt hier aansluiting bij. Het kader is richtinggevend en tevens uitnodigend onder de titel 'Op weg naar een Veelzijdig Evenementenaanbod'. Voordat het Beleidskader definitief wordt vastgesteld, wil de gemeente weten wat de bewoners en andere belanghebbenden vinden van het beleidskader.

 

Ter inzage

Het concept beleidskader is van 31 mei tot en met 27 juni te vinden op deze website en ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55;
  • ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.

 

Tot en met 27 juni 2012 kan iedereen schriftelijke zienswijzen kenbaar maken. De zienswijze moet gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard. Naar verwachting wordt het Beleidskader evenementen in september 2012 vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Meer informatie

Met inhoudelijke vragen over het concept Beleidskader Evenementen kunt u terecht bij mevrouw Loes Peters van team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 040-208 3417.