Commissievergadering op donderdag 16 februari

Dit item is gearchiveerd op 17-02-2012.

Op donderdag 16 februari vergadert de commissie ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 1 maart.

 

De commissievergadering is openbaar, begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard.

 

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als belanghebbende kunt u voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u dat vóór de vergadering schriftelijk of mondeling doorgeven aan raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Zij is in het gemeentehuis bereikbaar via telefoonnummer 040-2083407.

 

Ga verder naar de voorlopige agenda.