Commissievergadering op 7 februari

Dit item is gearchiveerd op 08-02-2011.

Op maandag 7 februari vergadert de commissie ter voorbereiding op de raadsvergadering van 24 februari. De commissievergadering is openbaar, begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard.

 

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als belanghebbende kunt u voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u dat vóór de vergadering schriftelijk of mondeling doorgeven aan raadsgriffier, de heer mr. C. Dorsman. Hij is in het gemeentehuis bereikbaar via telefoonnummer 040-2083407.

 

Op de voorlopige agenda staan de volgende onderwerpen:

  • vaststellen van de agenda
  • vaststellen van het verslag van 10 januari 2011
  • bespreken van het bestemmingsplan Parallelweg Oost 21-23.
  • rondvraag.