Commissievergadering op 6 december

Dit item is gearchiveerd op 07-12-2010.

Op maandag 6 december vergadert de commissie ter voorbereiding op de raadsvergadering van 23 december.

 

De commissievergadering is openbaar, begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard.

 

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als belanghebbende kunt u voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u dat vóór de vergadering schriftelijk of mondeling doorgeven aan raadsgriffier, de heer mr. C. Dorsman. Hij is in het gemeentehuis bereikbaar via telefoonnummer 040-2083407.

 

Op de voorlopige agenda staan de volgende onderwerpen:

  • vaststellen van de agenda
  • vaststellen van het verslag van 8 november 2010
  • bespreken van de gewijzigde bouwverordening en de Algemene plaatselijke verordening
  • bespreken van de geactualiseerde bouwgrondexploitaties 2010
  • bespreken van de begrotingswijzigingen van het 3e kwartaal 2010
  • bespreken van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010
  • bespreken van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing 2010
  • bespreken van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010
  • rondvraag.