Commissievergadering op 16 mei

Dit item is gearchiveerd op 17-05-2013.

Op donderdag 16 mei vergadert de commissie ter voorbereiding op de raadsvergadering van 30 mei. De commissievergadering is openbaar, begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard.


Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als belanghebbende kunt u voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u dat vóór de vergadering schriftelijk of mondeling doorgeven aan raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Zij is in het gemeentehuis bereikbaar via telefoonnummer (040-) 2083407.

Ga hier verder naar de agenda.