Commissievergadering op 16 juni

Dit item is gearchiveerd op 17-06-2011.

Op donderdag 16 juni vergadert de commissie ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 29 juni.

 

De commissievergadering is openbaar, begint aansluitend aan de raadsvergadering en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard.

 

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als belanghebbende kunt u voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u dat vóór de vergadering schriftelijk of mondeling doorgeven aan raadsgriffier, de heer mr. C. Dorsman. Hij is in het gemeentehuis bereikbaar via telefoonnummer 040-2083407.

 

Ga verder naar de agenda.

 

Raadsvergadering
Voorafgaand aan de commissievergadering wordt op verzoek van fractie H&G eerst een raadsvergadering gehouden met als thema 'Gevoelens raad betreffende N69'. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.