Commissievergadering op 12 en 19 juni

Dit item is gearchiveerd op 20-06-2014.

Op donderdag 12 en 19 juni vergadert de commissie in het gemeentehuis. De vergadering van 12 juni begint om 20.30 uur omdat voorafgaand hieraan vanaf 20.00 uur de technische toelichting is van de Nota kaders.
De vergadering van 19 juni begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. U kunt voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, neem dan vóór de vergaderdag contact op met raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040-) 2083407.

Ga verder naar agenda van 12 juni.

Ga verder naar agenda van 19 juni.