Commissie over 'Lage Heide wonen' op 21 juni

Dit item is gearchiveerd op 22-06-2011.

Op dinsdag 21 juni behandelt de raadscommissie het ontwerpbestemmingsplan 'Lage Heide wonen'.

 

De vergadering vindt plaats ter voorbereiding op een extra raadsvergadering van donderdag 7 juli. De commissievergadering is openbaar, begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard.

 

Ontwerpbestemmingsplan Lage Heide wonen vormt de planologische basis voor de aanleg van de wijk Lage Heide met in totaal 330 woningen, plus een woonwagenlocatie met 8 standplaatsen. Lage Heide krijgt het gezicht van een groene wijk met een dorps karakter. Deze wijk, net onder Oud-Dommelen, wordt verkeerskundig ingericht als 30 km-zone.

 

Spreekrecht
Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als belanghebbende kunt u voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u dat vóór de vergadering schriftelijk of mondeling doorgeven aan waarnemend raadsgriffier, mevrouw E. van den Boom. Zij is in het gemeentehuis bereikbaar via telefoonnummer 040-2083665.