College wacht reactie raad af op evaluatie proef blauwe zones

Dit item is gearchiveerd op 04-07-2014.

Het college van B&W geeft de gemeenteraad van Valkenswaard de gelegenheid om te reageren op de evaluatie van de parkeerproef met blauwe zones. Dat betekent dat - in tegenstelling tot eerder bericht - de pilot gratis parkeren in blauwe zones in het centrum wordt verlengd tot en met 3 juli. De gemeenteraad krijgt tot en met 26 juni gelegenheid te reageren op de evaluatie. Het college voert hiermee de motie "Evaluatie pilot blauw parkeren" uit die is aangenomen in de raadsvergadering van 5 juni.