Collecterooster vierde kwartaal

Dit item is gearchiveerd op 16-12-2012.

In de gemeente Valkenswaard zullen in het vierde kwartaal van 2012 de volgende collecten worden gehouden.

   
30 september tot en met 6 oktober Nederlandse Vereniging tot Bescherming van dieren
7 tot en met 13 oktober Nederlandse Brandwonden Stichting
28 oktober tot en met 3 november Stichting Diabetes Fonds
4 tot en met 10 november Stichting Alzheimer Nederland
11 tot en met 17 november Stichting NSGK voor het gehandicapte kind
18 tot en met 24 november   Stichting Nationaal MS Fonds
25 november tot en met 1 december Stichting Fondsenwerving Leger des Heils
9 tot en met 15 december Nationale Oogcollecte