Centrum voor Jeugd en Gezin Valkenswaard verder in ontwikkeling

Dit item is gearchiveerd op 31-07-2011.

Sinds september 2009 is er een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de gemeente Valkenswaard. Het Centrum voor Jeugd en Gezin houdt op de basisscholen beurtelings een spreekuur. Ouders, opvoeders, leerkrachten, Intern Begeleiders en kinderen kunnen hier terecht met alle soorten van vragen over opgroeien. Hieronder staan de allernieuwste ontwikkelingen over het CJG.

 

Het college heeft op dinsdag 21 juni jl. ingestemd met het zoeken van aansluiting bij de gemeente Eindhoven voor de telefonische en digitale vraagbeantwoording van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het voornemen is om dit met ingang van het nieuwe schooljaar te laten starten. Dit betekent dat Valkenswaardse inwoners die bellen of mailen naar het CJG door speciaal daarvoor geschoolde medewerkers in Eindhoven terecht komen. In de meeste gevallen kunnen de vragen direct beantwoord worden. Als er lokale informatie nodig is, wordt de vraag, zonder dat de vraagsteller daar last van heeft, doorgevoerd naar een lokale partij. Deze lokale partij zal contact opnemen met de vraagsteller en zodoende te komen tot een antwoord.

 

Spreekuur Borkel en Schaft
Aangezien er op de basisschool van Borkel en Schaft te weinig ruimte is voor het houden van een spreekuur van het CJG, wordt voortaan het spreekuur gehouden vanuit het dorpshuis. Op alle basisscholen in Valkenswaard wordt volgens rooster een spreekuur gehouden op de scholen. Dit rooster is te vinden via www.cjgvalkenswaard.nl.

 

Nieuwe website CJG
Binnenkort wordt de website van het CJG vernieuwd en verbeterd. De huidige website is zeer basaal ingericht. De nieuwe website zal de bezoeker veel informatie geven die landelijk en lokaal beschikbaar is. Hierdoor worden vragen van algemene aard voor een deel beantwoord. De gemeente Valkenswaard gaat daarbij onder andere gebruikmaken van een sociale kaart voor de jeugd, genaamd 'jeugdwijzer-brabant'. Daarnaast blijft het persoonlijke spreekuur met medewerkers van GGD, Zuidzorg of Lumensgroep/Dommelregio gewoon bestaan, zodat de inwoner de keuze kan maken tot de voor hem of haar meest gewenste wijze van contact (telefoon, e-mail, internet of persoonlijk).