Burgerjaarverslag 2011

Dit item is gearchiveerd op 14-06-2012.

In 2009 verscheen het laatste Burgerverslag in Valkenswaard. Dat verslag maakte onderdeel uit de gemeentegids die huis aan huis verspreid werd en bevatte de informatie over het jaar 2008. Toen al bestond het uitdrukkelijke voornemen van de minister om met ingang van 2009 de verplichting om een burgerjaarverslag te maken, af te schaffen. Rekening houdende met dit voornemen, zagen een groot aantal gemeenten, waaronder Valkenswaard, voortaan af van het blijven uitbrengen van dit verslag. Anno 2012 is echter de afschaffing niet steeds niet gerealiseerd en het is op dit moment nog steeds verplicht een burgerjaarverslag uit te brengen op basis van artikel 170 Gemeentewet, waarin de burgemeester in ieder geval rapporteert over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en zijn bevindingen over de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie.
Opnieuw heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven niet veel heil meer te zien in deze verplichting en sprak eerder dit jaar het voornemen uit die te laten vervallen. Er is echter nog geen concreet wetsvoorstel ingediend. De minister heeft diverse data genoemd, maar de planning schuift helaas telkens op. De VNG dringt bij de minister aan op enige spoed, maar we wagen ons niet meer aan een prognose over de planning.

 

Tot nader bericht blijft de verplichting tot het uitbrengen van een burgerjaarverslag dan ook gewoon gehandhaafd. Dat is de reden dat burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen het Burgerjaarverslag 2011 inmiddels gepresenteerd heeft aan de gemeenteraad. In dit verslag worden de cijfers gepresenteerd over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en bevindingen over de kwaliteit van de procedures op het vlak van burgerparticipatie. In voorkomende gevallen zijn de cijfers vergeleken met de cijfers van het laatste Burgerjaarverslag over 2008.

 

Ga verder naar het burgerjaarverslag op de webpagina 'nota's en notities' onder het kopje 'bestuur'.