Burgemeestersbesluit tijdelijk cameratoezicht

Dit item is gearchiveerd op 20-06-2014.

Burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen heeft op 4 juni 2014 besloten tot het aanwijzen van een gebied waar tijdelijk met vaste camera’s toezicht wordt gehouden. Het betreft een beperkt gebied in de directe omgeving van het pand Molenstraat 4 in Valkenswaard:

  •     Molenstraat, tussen Luikerweg en Kloosterplein
  •     Dommelseweg met uitzicht op de Molenstraat en Luikerweg
  •     Luikerweg met uitzicht op Dommelseweg en Molenstraat

Het besluit treedt in werking op donderdag 12 juni 2014. De camera’s worden gebruikt in de periode vanaf 12 juni tot 12 oktober 2014. Deze periode is bepaald in overleg met het Openbaar Ministerie.
Er worden 24 uur per dag camerabeelden opgenomen en opgeslagen. De beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard.

Aanleiding besluit

Burgemeester Ederveen nam dit besluit op basis van een bestuurlijke rapportage die hij op 30 mei 2014 ontving van de Politie eenheid Oost Brabant. Hierin staat een advies om tijdelijk camera’s te plaatsen in de publieke ruimte rondom het pand aan de Molenstraat 4 ter handhaving van de openbare orde en bewaking van de veiligheid.
De aanleiding voor het advies is informatie die de politie heeft ontvangen over een bedreiging die gericht is tegen het pand op het moment van heropening op 13 juni 2014.
Uit zorg voor de openbare orde en veiligheid, nam de burgemeester het besluit tot het aanwijzen van cameratoezicht voor een periode van 4 maanden in het genoemde gebied.
 "Zoals altijd staat voor mij de veiligheid van onze inwoners voorop”, aldus burgemeester Ederveen.

Ga verder naar de bekendmaking en het aanwijzingsbesluit.