Burgemeester over ontuchtzaak op school Agnus Dei

Dit item is gearchiveerd op 28-11-2012.

Burgemeester A.B.A.M. Ederveen: "Onze eerste zorg en aandacht gaat uit naar de leerlingen en ouders van de school waar het hier om gaat. Een zaak als deze roept emoties en onzekerheid op bij alle betrokkenen. Het gaat om een kwetsbare groep kinderen uit de gemeente en de regio. Met de betrokken ouders is sinds maandag 22 oktober nauw contact."

"De ouders van de leerlingen van de school zijn geïnformeerd tijdens twee besloten informatiebijeenkomsten waarbij de gebiedsofficier van Justitie, de politie en de burgemeester een en ander hebben toegelicht. Tevens zijn hulpverleningsorganisatie als GGD en Slachtofferhulp betrokken. Ook de gemeente was aanwezig bij de informatiebijeenkomsten om eventuele vragen te beantwoorden. Daarvoor hebben we ook een speciaal telefoonnummer opengesteld voor ouders. Via dat nummer kunnen we vragen beantwoorden en ouders doorverwijzen naar de juiste hulpverleningsinstanties.

Voor wat betreft de tijdelijke sluiting van de school: We kunnen ons voorstellen dat ouders zich zorgen maken als het gaat om de voortgang van het onderwijs van hun zoon of dochter. Ook daar hebben wij vanuit de gemeente veel aandacht voor. Daarom hebben wij gisteren alle ouders een brief gestuurd met daarin het telefoonnummer van Leerplicht Valkenswaard. Daar kunnen ze met vragen terecht over de voortgang van het onderwijs. Ook hebben wij, vanuit onze leerplicht-verantwoordelijkheid, contact met de onderwijsinspectie. Kortom, vanuit Leerplicht Valkenswaard heeft deze zaak onze volledige aandacht.

In het kader van zorgvuldigheid en privacy van de betrokken ouders kan en doe ik verder geen uitspraken over de situatie van leerlingen en ouders. Voor wat betreft het strafrechtelijk onderzoek moet ik u doorverwijzen naar het OM."