Burgemeester Ederveen wijzigt beleidsregels ontheffing sluitingstijd horeca

Dit item is gearchiveerd op 25-10-2013.

Uit evaluatie van de beleidsregel ’Verruiming openingstijden horecabedrijven 2013’ bleek het  intrekken van de ontheffing van de sluitingstijd voor een periode van 3 maanden bij de eerste overtreding, voor horeca-ondernemers in bepaalde gevallen behoorlijk rigoureus te zijn.

Burgemeester drs. A. Ederveen van Valkenswaard besloot daarom deze beleidsregel en de bijbehorende paragraaf in het ‘Horecastappenplan Valkenswaard 2013’ te wijzigen. In het gewijzigde beleid kan de burgemeester eerst een waarschuwing geven en wel als de horecaondernemer in een periode van 3 jaar voorafgaand aan de overtreding niet eerder de sluitingstijden heeft overtreden.

Daarnaast is het beleid verscherpt. De intrekking van ontheffing van het sluitingsuur van 3 maanden wordt verhoogd naar 6 maanden, als de horeca-ondernemer binnen een jaar na een eerdere intrekking opnieuw de sluitingstijden overtreedt.
De gewijzigde beleidsregel is op 10 oktober 2013 in werking getreden.

De besluiten liggen voor belangstellenden ter inzage in het gemeentehuis en zijn te vinden op deze website. Ga hier verder naar ‘Nota’s en Notities’ en kijk onder rubriek 'Vergunningen, toezicht en handhaving'.