Brandveiligheidscheck op 10 maart in Borkel en Schaft

Dit item is gearchiveerd op 11-03-2012.

In 2012 bestaat de brandweer in Valkenswaard 175 jaar. En dat gaat gevierd worden.

 

Het hele jaar zullen activiteiten georganiseerd worden die in het teken staan van het jubileum met als thema 'brandveilig leven' Denk daarbij aan bezoek aan scholen, open dag in de kazerne, wedstrijden, tentoonstelling, kapellenfestival, bezoek aan inwoners enzovoorts.

 

Op 10 maart in Borkel en Schaft

Een van de activiteiten rondom 'brandveilig leven' is het bezoeken van een aantal woningen in het eerste kwartaal van 2012 om de bewoners te informeren over een brandveilige thuissituatie. Op 10 maart gaan vrijwilligers op pad en bezoeken adressen in Borkel & Schaft. Eerder deden zij dit al in Valkenswaard en Dommelen.

 

Foto: Heidi Wils

 

Als u dat op prijs stelt, voeren ze vervolgens een brandveiligheidsscheck uit. Uiteraard kunnen deze vrijwilligers zich legitimeren. Een belangrijk onderdeel van een brandveilige thuissituatie is het beschikken over een of meerdere goed werkende rookmelders die, in geval van brand, u tijdig kunnen waarschuwen.

 

De bezoeken zullen steeds plaatsvinden op een zaterdagmiddag tussen omstreeks 15.00 uur en uiterlijk 18.00 uur.

 

Gratis

Nadat de brandweer uw huis 'gecheckt' heeft, krijgt u tips en rookmelder (als u daarover nog niet beschikt). De informatie krijgt u uiteraard geheel gratis en vrijblijvend aangeboden. Op deze manier hoopt de brandweer een bijdrage te leveren aan een brandveilige thuissituatie voor de inwoners van Valkenswaard.