Bouw brandweerkazerne gestart

Dit item is gearchiveerd op 04-07-2013.

De bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Maastrichterweg is van start gegaan. De start van de bouw werd ingeluid met de eerste steenlegging door wethouder M. Bax en burgemeester A. Ederveen op zaterdag 29 juni jl.. De kazerne zal begin 2014 in gebruik worden genomen.

De brandweerkazerne heeft een bruto vloeroppervlak van circa 1500 m2. In het gebouw komen de voertuigenstallingen, kleedruimten, werkplaatsen en kantoren voor de plaatselijke brandweer. Bovendien zijn sommige ruimten multifunctioneel te gebruiken voor eventuele maatschappelijke organisaties.

Duurzame oplossingen

Het wordt een duurzaam gebouw. De positionering van het gebouw is zo gekozen dat er goed gebruik wordt gemaakt van de bezonning. Daar waar nodig is, zijn grote overstekken voorzien die een ongewenste opwarming van het gebouw tegengaan. Er wordt voornamelijk staal gebruikt als constructie en gevelmateriaal. Het voordeel hiervan is de zeer goede recyclebaarheid (cradle to cradle) en het efficiënt gebruik van materiaal. Voor elk onderdeel wordt niet meer materiaal gebruikt dan absoluut noodzakelijk. De stalen constructie zorgt eveneens voor een flexibele indeelbaarheid dat de levensduur van het gebouw verlengt.

Groene dak

Het groene dak heeft een bewezen rustgevende en stressverlagende uitstraling. Daarnaast heeft het een zeer hoog warmte-isolerend effect: warm in de winter en koel in de zomer. Het dak komt ook de gezondheid ten goede: de lucht en het opgenomen water wordt gezuiverd en rondvliegende stofdeeltjes worden opgevangen. Uiteraard wordt er gebruik gemaakt van een energiezuinige installatie met zo kort mogelijk leidingwerk (tegen ongewenst energieverlies).