Bomen rond de Europalaan

Dit item is gearchiveerd op 14-06-2012.

Voor de reconstructie van de Europalaan wordt kritisch gekeken naar de bomen in die omgeving.

 

Door het verleggen van de rijbaan bijvoorbeeld, nodig om te voldoen aan de geluidsnormen, zal een aantal bomen moeten wijken. De te rooien bomen worden elders in de gemeente gecompenseerd. Dit alles staat in het groenontwerp dat hoort bij de plannen rond de Europalaan.

 

Begin 2012 werd al vergunning aangevraagd en verleend voor het rooien van 70 bomen met een diameter groter dan 30 cm of een omtrek van 100 cm op 1.30 meter boven het maaiveld. Voor deze maat bomen is een kapvergunning noodzakelijk. Na de publicatie van deze vergunning is een aantal bezwaren binnengekomen dat nu wordt behandeld.

 

Boomstructuur

Aanvullend op deze 70 bomen is nu ook een kapvergunning aangevraagd voor 109 kleinere exemplaren. Deze beplanting is in 1997 in het gemeentelijke Groenstructuurplan genoemd als 'te ontwikkelen boomstructuur'. Hoewel het kappen van dit formaat bomen vergunningsvrij is, heeft de gemeente besloten uit zorgvuldigheid toch een vergunning aan te vragen.

 

Groenplan

Overigens geldt in het algemeen dat alleen bomen worden gerooid op plaatsen waar dat écht noodzakelijk is. Het bomenplan is onderdeel van een groter groenplan rond de Europalaan dat aansluit op het streven van de gemeente de natuur naar de bebouwde kom te halen. Voor de Europalaan betekent dit men komende vanaf Aalst, uit een bosachtige omgeving, een geleidelijke overgang ervaart naar het meer bebouwde karakter van het middengedeelte van de Europalaan. Bij de Vest krijgt het ontwerp weer een wat meer landelijk karakter. Het concept gaat er van uit dat zoveel mogelijk bestaande, gezonde bomen blijven behouden. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor waardevolle bomen.

 

Het groenplan werd op 14 en 16 juni 2010 gepresenteerd aan omwonenden en andere geïnteresseerden en over het algemeen met enthousiasme ontvangen. Eventuele vragen over het groenplan kunt u stellen via europalaan@valkenswaard.nl.