Bewonersavond over Turfberg op 1 maart

Dit item is gearchiveerd op 02-03-2012.

De gemeente stelt samen met Woningbelang uit Valkenswaard en Woonbedrijf uit Eindhoven een wijkontwikkelingsplan (WOP) op voor de wijk Turfberg.


Onder de Turfberg valt het hele gebied aan de oostkant van de Europalaan, dus vanaf de Merendreef (inclusief Were Di) tot aan bedrijventerrein de Schaapsloop. Het WOP moet ervoor zorgen dat de Turfberg nu en in de toekomst leefbaar en vitaal blijft. De gemeente wil het plan samen met de bewoners van de wijk maken en nodigt de bewoners dan ook uit om inbreng te leveren.

 

Bewonersavond op 1 maart

Op donderdag 1 maart houden wij een bewonersavond in basisschool De Smelen aan De Smelen 109. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Op deze avond vertellen wij wat de bedoeling van het WOP is. Maar het is vooral een avond waarbij buurtbewoners hun zegje kunnen doen. Wat vinden zij belangrijk voor de toekomst van Turfberg? Wat zijn sterke en minder sterke punten van Turfberg? Waar moeten we samen werk van maken? Zo ontstaat een beeld wat er kan blijven en wat er moet veranderen.

 

De bewonersavond begint met een presentatie van een aantal leerlingen van basisschool De Smelen. Zij zijn de laatste weken bezig geweest met een project over hun wijk en presenteren hun 'Kijk op de wijk' aan de medebewoners.

 

Informatie en aanmelden

De bewoners van wijk Turfberg worden via een nieuwsbrief persoonlijk uitgenodigd voor de bewonersavond. Ook andere belangstellenden zijn welkom op 1 maart. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met wijkcoördinator Ton Hendriks van de gemeente, telefoonnummer 040-2083663 of mail: the@valkenswaard.nl. Hij werkt iedere eerste woensdagochtend van de maand van 9.00 tot 12.00 uur op locatie in buurthuis D'n Turfberg.

 

Ga verder naar uitgebreide informatie over wijkontwikkeling Turfberg.