Bewoners van onschatbare waarde bij aanpak woninginbraak

Dit item is gearchiveerd op 27-01-2014.

Een inbreker herkent slecht hang- en sluitwerk direct, vertelt Tieman uit.  ''Door kritisch naar uw woning te kijken, de omgeving van uw huis en uw  eigen gedrag, kunt u een hoop ellende voorkomen. Ga na waar u zelf zou  proberen om binnen te komen en kijk hoe moeilijk dat is. Sluit dus uw ramen  en deuren en zorg dat er in de tuin geen ladders en vuilcontainers staan die  inbrekers kunnen gebruiken voor een inbraak.'' 


Bewoners kunnen ook een beveiligingsbedrijf inschakelen om hun woning  kritisch onder de loep te nemen. De PKVW-bedrijven die door het hele land  zijn gevestigd, bieden dergelijk advies.

Gewoon bellen

Tieman dringt er op aan om verdachte situaties altijd meteen bij de politie te  melden. ''Via 112 kunt u contact opnemen met de politie. Een inbreker wil  voorkomen dat hij gezien of gehoord wordt. Mensen die iets zien dat  gevoelsmatig niet in de haak is, schromen vaak om dit te melden aan de  politie. Dat is jammer, want maar al te vaak blijkt juist die informatie de  sleutel tot de oplossing. Een groot deel van het aantal opgeloste misdrijven is  te danken aan tips vanuit de bewoners.''

Meer informatie

Op de website van het PKVW staan preventieve maatregelen die u tegen  woninginbraak kunt nemen: www.politiekeurmerk.nl/ preventietips.