Bestuurlijk interventieteam Valkenswaard (biva) opgericht

Dit item is gearchiveerd op 04-12-2012.

Sinds kort beschikt de gemeente Valkenswaard over een eigen Bestuurlijk Interventieteam (BIVA).

Dit interventieteam is een klein multidisciplinair team, dat slagvaardig optreedt ter opheffing van de schending van de veiligheid, wet en regelgeving, waardoor het woon- en leefklimaat wordt aangetast.

Handhavingsinstrumenten

Als voorbeeld valt te denken aan hennep, huisvesting buitenlandse illegale werknemers, drugshandel en vastgoedfraude. Het interventieteam benut daartoe alle beschikbare bestuurlijke handhavingsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld opleggen dwangsom en sluiting van panden, en schroomt hierbij niet om de grenzen van de regelgeving op te zoeken. De interventieprojecten lopen van vooronderzoek tot en met nazorg. Aanvullend kan het team ook veiligheidsmaatregelen treffen, zoals (tijdelijke) cameratoezicht, regelmatige controles en voorlichting/publicaties. Dit interventieteam is tot stand gekomen door samenwerking met andere partners op veiligheidsgebied, zoals politie, belastingdienst en het Openbaar Ministerie.

Meer informatie

Op 'overlastsituaties' zal vanaf nu snel, effectief en daadkrachtig gehandhaafd worden door het Bestuurlijk Interventie Team Valkenswaard (BIVA). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. van Poppel van team van team Veiligheid, Toezicht en Handhaving. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 040-2083592.