Bestemmingsplan Dommelkwartier vastgesteld

Dit item is gearchiveerd op 21-02-2013.

Op 31 januari heeft de raad van Valkenswaard het bestemmingsplan Dommelkwartier vastgesteld. Dit plan maakt het mogelijk dat bij de wijk ’t Gegraaf woningen en een kantoor worden gebouwd. Daarnaast zal 40 hectare bij de Dommel duurzaam als natuur worden ingericht.

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor bestemmingsplan Dommelkwartier waardoor 206 woningen en één kantoorgebouw kunnen worden ontwikkeld grenzend aan de wijk ’t Gegraaf. Op de twee bouwlocaties Weegbree (noordzijde) en Hoppenbrouwers (zuidzijde) zal een gevarieerd woningprogramma verschijnen. Er is veel aandacht voor sociale woningbouw en goedkope woningen voor starters. Plan Dommelkwartier biedt tevens ruimte voor een kantoorgebouw aan de Waterlaat. De Rabobank wil van daaruit haar regionale zakelijke markt bedienen.

Goede ontsluiting

Belangrijk uitgangspunt van het plan is dat er een goede ontsluiting van de nieuwe wijken plaatsvindt. Daarom wordt een directe ontsluiting van de Lijsterbeslaan op de Nieuwe Waalreseweg gerealiseerd. Ook de Waterlaat krijgt een nieuw profiel, zodat zowel het nieuwe kantoorgebouw als bijvoorbeeld speeltuin Geenhoven beter bereikbaar worden. Ook komt er een extra parkeerterrein bij de speeltuin zodat de parkeerdruk vermindert.

Natuurontwikkeling in Dommeldal

Naast de ruimte voor bouw van woningen, ziet plan Dommelkwartier toe op de ontwikkeling van natuur en landschap. Diverse beoogde maatregelen, zoals de aanleg van waterpoelen, boomgroepen, beekbegeleidend bos, houtwallen en elzensingels, resulteren in een natuurlijker functionerend beekdal. Het traditionele beekdallandschap keert terug en de huidige bouwsels en hekwerken verdwijnen uit het gebied. Door tevens fiets- en wandelpaden aan te leggen, ontstaat een landschapspark van 40 hectare waar het fijn recreëren is. Deze ontwikkeling houdt in dat één van de laatste stukken van de Dommel, tussen België en ’s-Hertogenbosch, hoogwaardig wordt ingericht. De ‘groene ketting’ is compleet!

Uitvoerig overleg

Plan Dommelkwartier kwam tot stand na intensief overleg met diverse partijen. Nadrukkelijk is gesproken met wijkcommissie ’t Gegraaf over de belangen van de huidige en toekomstige bewoners van de wijk,  zodat zij straks prettig kunnen (blijven) wonen, werken en recreëren. Daarnaast hebben provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel, Natuurmonumenten, woningcoöperatie Woningbelang en de Rabobank een positieve bijdrage geleverd, waardoor een uitgebalanceerd plan is ontstaan. Op verschillende momenten is het plan uitvoerig aan de bewoners van Valkenswaard gepresenteerd en is de gelegenheid geboden om te reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dit leverde 61 zienswijzen op, waarvan 45 identieke. Een groot deel van de zienswijzen heeft bijgedragen aan het aanscherpen van het plan.

Realisatie

De bouw van de beoogde woningen en het kantoorgebouw levert geld op om de beoogde ontwikkelingen in het beekdal te financieren. De gemeenteraad stelde op 31 januari ook de exploitatieplannen vast op basis waarvan dit geld wordt gereserveerd zodat het aan de juiste doelen wordt besteed.

Voordat de bouw kan starten, kunnen degenen die eerder een zienswijze indienden, tegen de plannen in beroep gaan bij de Raad van State. De verwachting is dat in het najaar van 2013 het plan onherroepelijk is. Als dat het geval is, kunnen daarna de omgevingsvergunningen worden verleend voor de eerste fase van het plan. De aanleg van riolering, kabels en bouwstraten gaat daaraan vooraf. Wanneer daarmee een start wordt gemaakt, is nog niet bekend.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar het projectdossier Dommelkwartier. Uiteraard kunt u ook mondeling informatie krijgen door contact op te nemen met gemeentelijk projectleider de heer M van Gessel of projectassistente mevrouw C. Vossen van team Ruimtelijke ontwikkeling en economie. Zij zijn bereikbaar via (040-) 2083444.