Benefietavond voor De Boodschappenmand

Dit item is gearchiveerd op 02-07-2013.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft €2000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het winnende project van de JOPO-dag. 

Dit project is het organiseren van een benefietavond waarvan de opbrengst gaat naar De Boodschappenmand Valkenswaard. De Boodschappenmand Valkenswaard heeft het bestrijden van (verborgen) armoede als hoofddoel. Een ander doel is het tegengaan van verspilling.

Op 13 maart jl. heeft de jaarlijkse JOPO-dag plaatsgevonden. Deze dag wordt georganiseerd door een aantal politieke partijen in Valkenswaard in samenwerking met Scholengemeenschap Were Di en de gemeente Valkenswaard. Deze politieke dag voor jongeren staat in het teken van vaardigheden die een raadslid in de praktijk nodig heeft en eindigt met een raadsvergadering in de raadszaal. Het voorstel dat gesteund wordt door de meeste stemmen is uiteindelijk de dagwinnaar. De bedoeling is dat de raadsvergadering zo realistisch mogelijk wordt nagebootst.

Workshops

Het doel van deze dag is de jongeren te laten kennismaken met de gemeentelijke politiek en te laten ervaren wat het is om aan een raadsvergadering deel te nemen. De jongeren krijgen eerst gezamenlijk een introductie in openbaar bestuur. Vervolgens houden de begeleiders die bekend zijn met de lokale politiek workshops waarbij de jongeren kennismaken met de vaardigheden: interviewen, onderhandelen, presenteren en debatteren. Daarna vormen de jongeren fracties die afzonderlijk gaan werken aan een raadsvoorstel. Het project ‘Benefietconcert voor De Boodschappenmand’ heeft de meeste stemmen behaald en heeft dus gewonnen. Dit project wordt samen met de JOPO-werkgroep uitgevoerd.