Asfalt op fietspaden Tienendreef

Dit item is gearchiveerd op 05-08-2013.

De gemeente Valkenswaard begint 5 augustus met het vernieuwen van de fietspaden aan de Tienendreef over een lengte van 2 kilometer. De fietspaden krijgen een asfaltlaag. Het gaat om het wegvak tussen Nieuwe Waalreseweg en de Damianusdreef. Ook de fietspaden in de aansluitende wegen krijgen een opknapbeurt. De firma Heijmans uit Eindhoven voert het werk uit in opdracht van de gemeente. Het werk is medio november afgerond. De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van asfaltverhardingen op de fietspaden, het herstraten van fietspaden en het vervangen van middengeleiders op de Tienendreef en Nieuwe Waalreseweg.

Kruising tijdelijk afgesloten

Voor dit project zijn verkeersomleidingen en wegafsluitingen noodzakelijk. Van 5 augustus tot en met 16 augustus is de kruising Nieuwe Waalreseweg-Tienendreef afgesloten voor alle verkeer in noordelijke (Waalre) en zuidelijke richting (Dommelseweg), vanwege het vervangen van de middengeleiders.  De gemeente stelt een omleidingsroute in voor het autoverkeer. Er zijn dus ook wijzigingen in de busroutes.

Voor de duur van het hele project komt een omleidingsroute voor fietsers. Binnenkort volgt hierover meer nieuws op www.valkenswaard.nl en ook over de wijzigingen voor het busverkeer.