Ander uniform Boa's?

Dit item is gearchiveerd op 22-03-2012.

Vanaf week 11 worden er voor de periode van drie maanden in Valkenswaard twee Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van Stadswacht Helmond ingezet in verband met ziekte van de Valkenswaardse collega's.

 

De tijdelijke boa's zijn herkenbaar aan hun uniform, dat enigszins afwijkt van het uniform dat u gewend bent. In de vorm van een vast koppel zullen zij in de gehele gemeente hun ronde doen. Zij zien handhavend toe op het betaald parkeren, fout parkeren en de kleine ergernissen (onder andere hondenpoep, verkeerd geparkeerde aanhangers etc.).

 

Stichting Stadswacht Helmond is de Toezicht - en Handhavingsorganisatie van de gemeente Helmond, die de laatste jaren ook structureel gekwalificeerde boa's inzet in onder andere de gemeenten Gemert-Bakel, Deurne, Eindhoven en Laarbeek.