Alcohol 'not done' in het verkeer

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.

Alcohol in het verkeer is 'not done' zeggen we met zijn allen. Toch haalt de politie dagelijks bestuurders uit het verkeer die te veel hebben gedronken.

 

 

 

Alcoholmisbruik in het verkeer zorgt voor veel slachtoffers, waaronder doden en (ernstig) gewonden. Jaarlijks toch zo'n kwart van alle verkeersslachtoffers. Er worden daarom tal van maatregelen genomen om het alcoholgebruik in het verkeer tegen te gaan. De meest in het oogspringende zijn de alcoholcontroles. Maar er zijn ook nieuwe maatregelen waaronder de invoering van het alcoholslot.

 

Officieel geldt dat het wettelijk verboden is een voertuig - dus óók geen (brom)fiets - te besturen onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde medicijnen. Onder invloed rijden is een misdrijf. De sancties variëren van een rijverbod en hoge geldboetes tot een gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid. Er zijn en worden nieuwe maatregelen getroffen om alcoholmisbruik in het verkeer tegen te gaan.

 

Puntensysteem rijbewijzen
Vanaf 1 juni 2011 is het 'puntensysteem rijbewijzen' ingevoerd. De maatregel geldt voor zowel beginnend als voor ervaren bestuurders. Dit houdt in dat iemand die in 5 jaar tijd 2x door de rechter wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol, zijn rijbewijs kwijtraakt en niet meer mag rijden. Kortom: 2x geel is rood. Bij de 2e overtreding moet het promillage dan wel meer dan 1,3 zijn. Of er moet sprake zijn van een weigering om mee te werken aan het alcoholonderzoek. Na de periode van de rijontzegging moet de bestuurder opnieuw rijexamen doen, onkosten zijn voor eigen rekening. Het puntensysteem geldt alleen voor het rijden onder invloed.

 

Invoering alcoholslot
Verwacht wordt dat begin november het alcoholslot wordt ingevoerd. Het apparaat is bedoeld voor voertuigen van zware overtreders, die met een alcoholpromillage van meer dan 1,3 door de politie uit het verkeer zijn gehaald. Voor beginnende bestuurders ligt de limiet iets lager, namelijk 1 promille. Het houdt in dat de bestuurder eerst in een in zijn auto aangebracht blaasapparaat moet blazen. Bij te veel uitgeademde alcohollucht functioneert het apparaat als een startonderbreker. Het doel van het alcoholslotprogramma is dat deelnemers in twee jaar de scheiding leren aanbrengen tussen het gebruik van alcohol en het besturen van een motorvoertuig. Het uitgangspunt is dat degene aan wie deelname aan het alcoholslotprogramma wordt opgelegd, dit zelf ook betaalt.

 

LEMA
Het kabinet heeft onlangs de bestaande 'educatieve maatregel alcohol' uitgebreid met een 'Lichte Educatieve Maatregel Alcohol' (LEMA). Deze geldt nu voor zowel beginnende en ervaren bestuurders. De LEMA wordt al bij een lager alcoholpromillage opgelegd. De verplichte tweedaagse cursus kost de bestuurder bijna 400 euro. Hij wordt hierbij gewezen op de gevolgen van zijn gedrag. Hiermee wordt zowel de kennis als de houding van bestuurders verbeterd. De educatieve maatregel wordt opgelegd volgens het administratieve recht naast de gebruikelijke boete uit het strafrecht.

 

Alcoholcontroles
Naast de bestaande en nieuw in te voeren maatregelen om het alcoholgebruik in het verkeer tegen te gaan, houdt de politie frequent alcoholcontroles. Ook in bepaalde bijzondere situaties kunnen alcoholcontroles uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld bij vreemd rijgedrag (slingeren) of bij botsingen. Bromfietsers met een slok op kunnen ook een boete of nog erger hun rijbewijs kwijtraken.

 

Interessante websites zijn: