Afronding renovatie Belleman

Dit item is gearchiveerd op 20-08-2011.

Deze zomer vindt de laatste fase plaats van de renovatie van multifunctioneel wijkcentrum De Belleman aan het Bruninckxdal in Dommelen.

 

In deze fase gaat het voornamelijk om werkzaamheden aan de centrale hal, de toiletruimtes en het cafégedeelte. Bij het opstellen van de verbouwingsplannen heeft de gemeente nauw overleg gevoerd met Beheersstichting De Belleman, de vaste gebruikers van De Belleman en de Wijkraad Dommelen. Er is een binnenhuisarchitect ingeschakeld die heeft geadviseerd over kleur- en materiaalgebruik en verlichting.

 

Hoe De Belleman er uit gaat zien na de verbouwing, is vanaf maandag 30 mei te zien op de sfeerbeelden die de architect heeft gemaakt van de diverse ruimtes. De schetsen hangen vanaf die datum in de beheerdersruimte in de hal van De Belleman (tijdens openingstijden van het gebouw) en zijn ook te zien onderaan deze pagina.

 

De verbouwing wordt uitgevoerd in de periode van 11 juli tot en met 19 augustus. Dan is De Belleman gesloten vanwege de zomervakanties. Op deze manier ondervinden de gebruikers geen overlast van de werkzaamheden.

 

Geplande werkzaamheden
Het huidige invalidentoilet (onder de trap in de hal) wordt verplaatst naar de ruimte naast de bestaande dames- en heren toiletten. Hierdoor ontstaan twee extra opslagruimtes waar diverse gebruikers van De Belleman dringend behoefte aan hebben. Ook de ruimte waar zich nu het invalidentoilet nog bevindt, wordt straks een extra bergruimte. Het gehele sanitair wordt vernieuwd en aangepast aan de huidige norm. Verder krijgen de hal en de horecaruimte een nieuwe vloer en plafond. Tevens wordt de hal van nieuwe kleuren voorzien.

 

Om de toegankelijkheid van het gebouw voor mindervaliden te vergroten, komen er automatische toegangsdeuren en wordt de buitenruimte aangepast. Bij de ingang zullen fietsenklemmen geplaatst worden om het 'wild' stallen van fietsen tegen te gaan.

 

Na de renovatie voldoet multifunctioneel wijkcentrum De Belleman qua uitstraling en functionaliteit weer aan de eisen van de huidige tijd en kan het sport- en ontmoetingscentrum ook in de toekomst weer volwaardig meedraaien.
 

 

 

Schets café Belleman

Café

 

 

Schets hal Belleman

Hal met beheerdersruimte, trap en garderobe

 

 

 

Schets herentoiletten Belleman

Herentoiletten

 

 

 

Schets hal theaterzaal Belleman

Hal met toegang naar theaterzaal

 

 

 

Bestekplattegrond Belleman

Plattegrond na renovatie