AED's in Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 15-03-2012.

In mei 2007 heeft de gemeente in samenwerking met coöperatiefonds van Rabobank Valkenswaard en Waalre veertien AED's ( hartritmeherstellers) geplaatst in Valkenswaard. Het beheer van de AED's is ondergebracht bij EHBO-vereniging St. Nicolaas. Een aantal AED's is van locatie gewijzigd, ook is voor een aantal locaties de kast vervangen door een AED-alertkast.

 

Oude locatieNieuwe locatieType kast
De Belleman Bruninckxdal 2De Winnenpoort, Van Heinsbergdal (binnen in de toegangshal)Ongewijzigd
Kardinaal De JongstraatBiezenrijt, Dr. Schaepmanstraat 52AED-alert
Martinusplein, op lantaarnpaalCafé De Dommelstroom, Bergstraat 32AED-alert
Juwelier Rijnders Corridor 22OngewijzigdAED-alert

 

AEDAlert

AEDAlert (voorheen AEDLocator®) is een systeem dat door de meldkamers in Nederland gebruikt kan worden ter ondersteuning van de reguliere hulpverlening. Iedereen die een hartstilstand krijgt, is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt des te beter. De kracht van het systeem is het samenbrengen van een slachtoffer, een burgerhulpverlener en een beschikbare AED.

 

Nadat 112 is gebeld en er geconstateerd is dat het om een reanimatie gaat, wordt vanuit de meldkamer het AED-Alert systeem opgestart. Dit houdt in dat de kast automatisch ontgrendeld wordt en een AED hulpverlener in de nabije omgeving van desbetreffende AED locatie een sms krijgt dat er hulp nodig is. Ook andere AED hulpverleners in een straal van 500 meter om het slachtoffer krijgen een oproep om te gaan reanimeren.

 

Stapsgewijs zullen de AED-kasten die buiten hangen, vervangen worden door AED-alertkasten. Deze kasten zijn verwarmd, waardoor tevens wordt voorkomen dat de batterijen van de AED door vorst buiten werking raken.