Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten, Algemene Kamer.

Dit item is gearchiveerd op 16-07-2014.

Op dinsdag 15 juli a.s. is er een hoorzitting van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten, Algemene Kamer. De hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis te Heeze, Jan Deckersstraat 2 en begint om 19.00 uur.

  • 19.00 – 19.30 uur behandeling van het bezwaarschrift ingediend door dhr. Van Berkel gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende waarbij werd besloten u een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een woonhuis op de verdieping.

 

  • 19.30 – 20.00 uur behandeling van het bezwaarschrift ingediend door Das rechtsbijstand namens de heer A.J.W. van Mierlo en mevrouw T.C.H. van Mierlo-Peters gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende waarbij werd besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 7 garageboxen aan de locatie Kapelstraat 43 G01 t/m G07 te Heeze.


Voor informatie kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken, Samenwerking A2-Gemeenten, mw. C. Snijders, telefoonnummer 040-2241568.