Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten, Algemene Kamer

Dit item is gearchiveerd op 09-04-2014.

Op dinsdag 8 april a.s. is er een hoorzitting van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten, Algemene Kamer. De hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis te Heeze, Jan Deckersstraat 2 en begint om 19.00 uur.

Behandeling van het bezwaarschrift ingediend door dhr. Rampen gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Cranendonck waarbij werd besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 4 bomen op het adres Oranje Nassaulaan 10 te Maarheeze.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken, Samenwerking A2-Gemeenten, mw. C. Snijders, telefoonnummer 040-2241568.