Acties Veiligheid 2012

Dit item is gearchiveerd op 01-03-2012.

Op 30 juni 2011 heeft de gemeenteraad de Nota Veiligheid 2011 - 2014 vastgesteld.

 

In het meerjarenplan is te lezen wat er aan de hand is en wat Valkenswaard wil bereiken. Maar hoe dit gebeurt, is aan het college. Daarom is met de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan afgesproken dat het college jaarlijks een uitvoeringsprogramma opstelt. Onlangs is het programma voor 2012 vastgesteld.

 

Bij de activiteiten in het plan wordt steeds aangegeven met welk doel de activiteit wordt ondernomen en welk resultaat daarmee wordt beoogd. Zo laat het Actieprogramma veiligheid 2012 zien hoe wordt gewerkt aan de veiligheid in Valkenswaard.

 

Acties in vijf veiligheidsvelden

In totaal staan er dit jaar 24 acties op de planning, die zijn onderverdeeld in vijf veiligheidsvelden. Enkele van deze acties zijn al afgerond en andere acties lopen continu door, zoals de aanpak van jongeren op straat. Ook wordt een aantal nieuwe projecten opgestart, zoals de implementatie van Burgernet, dat in de plaats komt van SMS-alert. Meer voorbeelden van enkele maatregelen zijn de aanpak van drugshandel en hennepkwekerijen door onder andere het sluiten van panden waar hennep is geconstateerd.

 

De overlast en het geweld in het centrum wordt aangepakt door het uitvoeren van diverse maatregelen van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Binnenkort wordt gestart met de evaluatie van de nieuwe sluitingstijden voor de horeca.
Verder wordt dit jaar meer en meer de nadruk gelegd op de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad, waarbij de gemeente wordt ondersteund door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum, waarin politie, justitie en belastingdienst is vertegenwoordigd.

 

Een van de maatregelen die in 2012 al is uitgevoerd is de uitbreiding van de toepassing van de Wet BIBOB (Bevordering IntegriteitsBeoordeling door het Openbaar Bestuur). Vanaf 1 januari 2012 wordt in sommige situaties de integriteit van aanvragers van omgevingsvergunningen getoetst. Zo moet iedereen die een woning gaat bouwen met een bouwsom van 500.000 euro of meer, aantonen dat de middelen hiervoor niet uit het criminele/zwarte circuit komen.

 

Doel: verbetering veiligheid

Door het, gezamenlijk met veiligheidpartners, uitvoeren van de diverse maatregelen op gebied van veiligheid wordt getracht de veiligheid in Valkenswaard nog meer te verbeteren. Om een goed beeld te blijven houden op de veiligheidssituatie in de gemeente is in het najaar 2011 een onderzoek, de zogenaamde veiligheidsmonitor, onder de inwoners gestart over hen beleving van veiligheid. Ook politiecijfers maken onderdeel uit van de monitor. De resultaten worden in maart 2012 bekend.

 

Informatie

Ga verder naar de webpagina Actieprogramma veiligheid 2012, waar u het actieprogramma kunt downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Thiels van het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 040-2083622.