Aanvragen Lintjesregen 2013

Dit item is gearchiveerd op 01-07-2012.

Denkt u ook wel eens "die persoon verdient een lintje"? Dan hebt u nu de kans om daar iets mee te doen. De aanvraagprocedure voor de Lintjesregen 2013 is gestart.

 

Neem het initiatief en zorg er voor dat iemand die het echt verdient, een 'schouderklopje van de Koningin' krijgt. Het begint allemaal met u, de aanvrager.

 

Hoe vraag ik een lintje aan?

U begint met informatie verzamelen over de verdiensten van de kandidaat. En dat moet uiteraard gebeuren zonder dat hij of zij daar iets van af weet. De gegevens die u verzamelt moeten onder andere de volgende vragen beantwoorden.

  • Wat heeft de kandidaat gedaan, voor welke organisatie(s)?
  • Wanneer is dat geweest (jaartallen)?
  • Hoeveel tijd is de kandidaat daarmee kwijt, per week, maand of jaar?
  • Kreeg hij daar al dan niet een vergoeding voor?

 

Aanvraagformulier

Al deze informatie moet u op een rijtje hebben, voor u de aanvraag kunt indienen. U moet dat doen in de woonplaats van de kandidaat. Aanvragen voor Valkenswaardse inwoners dient u dus in bij de gemeente Valkenswaard bij voorkeur digitaal. U kunt het aanvraagformulier downloaden vanaf de website www.lintjes.nl > downloads. U kunt het ook opvragen bij mevrouw Smets van de gemeente Valkenswaard, telefoonnummer 040-208 3453. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens rechtstreeks naar haar mailen: lonneke.smets@valkenswaard.nl.

 

Criteria voor toekenning

Iemand krijgt niet zomaar een lintje. Hij of zij moet zich langdurig, intensief en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. De verdiensten moeten aantoonbaar zijn, bij voorbeeld door ondersteunende brieven vanuit de organisatie(s). Hij of zij moet aan alle onderstaande criteria voldoen:

  • onbesproken;
  • maatschappelijk actief (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, organisatorische en/of bestuurlijke activiteiten, mantelzorg);
  • langdurige en intensieve inzet;
  • nog steeds actief zijn, of de activiteiten pas in het afgelopen half jaar hebben beëindigd;
  • continuïteit: de activiteiten omvatten een aaneengesloten periode;
  • belangeloos: betrokkene ontvangt géén vergoedingen.

 

Meer informatie

Heeft u alle informatie op een rijtje? Neem dan contact op met mevrouw Smets. Zij stuurt u desgewenst ook een aanvraagformulier met bijbehorende toelichting toe. Mevrouw Smets neemt de aanvraag in behandeling en bespreekt met u of deze compleet is en of deze kans van slagen heeft. Ook met vragen over de procedure kunt u bij haar terecht.

 

Bel voor telefonisch overleg naar 040-208 3453 van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

 

Dien uw voorstel op tijd in!

Voor de Lintjesregen 2013 moet uw voorstel vóór 1 juli 2012 binnen zijn bij de gemeente. Alleen complete, volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling gekomen. U richt het voorstel aan de burgemeester, de heer drs. A.B.A.M. Ederveen.