Aanslag gemeentelijke belastingen 2012

Dit item is gearchiveerd op 11-04-2012.

Met dagtekening 29 februari ontvangt u in de week van 27 februari tot en met 2 maart de aanslag gemeentelijke belastingen 2012.

 

Op deze aanslag staat ook de nieuwe WOZ-waarde (Wet Onroerende Zaakbelastingen) van uw woning of bedrijfspand vermeld per peildatum 1 januari 2011. Het aanslagbiljet bevat de reguliere belastingen, zoals onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing.

 

Eenmalige teruggave afvalstoffenheffing

Elk huishouden ontvangt dit jaar een eenmalige teruggave afvalstoffenheffing. Alleenstaanden ontvangen € 15,00 retour en meerpersoonshuishoudens € 33,00. Uw situatie op 1 januari 2012 is hierbij het uitgangspunt. Het bedrag is verrekend met het totaalbedrag van de aanslag.

 

Website voor taxatieverslag woning

Iedereen die een aanslagbiljet met daarop een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan de gemeente verzoeken om een taxatieverslag. Via het WOZ-portaal op deze site onder de button 'loketten' kunt u het taxatieverslag inzien. Dit geldt alleen voor woningen. Voor de niet-woningen is het niet mogelijk om het taxatieverslag te bekijken via het WOZ-portaal. U kunt het taxatieverslag wel opvragen via e-mail: belastingen@valkenswaard.nl. of telefonisch via telefoonnummer 040-20 83 444.

 

Uitgebreide informatie in bijsluiter

Samen met de belastingaanslag ontvangt u ook een uitgebreide bijsluiter gemeentelijke belastingen 2012. Daarin vindt u alle informatie over de (berekening van de) tarieven van de diverse belastingen en heffingen. Ook de procedures om bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde of de aanslag vindt u in de bijsluiter, evenals de regels voor kwijtschelding. Verder komen de betaalmogelijkheden per acceptgiro of automatische incasso aan bod.

 

Meer informatie over de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen vindt u op het WOZ-portaal.

 

Heeft u na het lezen van de bijsluiter nog vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het cluster belastingen via telefoonnummer 040-208 34 44. Het cluster is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00-16.00 uur en op vrijdag van 9.00-12.30 uur.