Aanmelden kandidaten voor Vrijwilligerstrofee 2013

Dit item is gearchiveerd op 30-11-2013.

Eén keer per jaar wordt de Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties/groepen vrijwilligers, projectgroepen óf aan personen die in groepsverband of individueel iets héél bijzonders hebben gedaan voor de Valkenswaardse gemeenschap in het afgelopen jaar. Tot vrijdag 29 november kunt u kandidaten nomineren!

Eerder ontvingen Buurtbus Borkel en Schaft (2005), Vluchtelingenwerk (2006), De Boodschappenmand (2007), vrijwilliger Marie-Thérèse Maas (2008),  Vrijwillige Brandweer Valkenswaard (2009), DoeWeek Dommelen (2010), Jong Nederland Borkel en Schaft (2011) en Technika 10 Valkenswaard (2012) deze Vrijwilligerstrofee.

Voorwaarden

Om voor deze prijs te worden genomineerd moeten vrijwilligersorganisaties, -groepen, of personen  (al dan niet in groepsverband actief), voldoen aan de volgende criteria:

  • als vrijwilliger werkzaam zijn in de gemeente Valkenswaard (waaronder ook Dommelen en Borkel en Schaft)
  • zich als vrijwilliger op een bijzondere manier inzetten of ingezet hebben voor de Valkenswaardse gemeenschap in 2013, dus een activiteit die in het afgelopen jaar van lokaal belang is geweest.
  • de activiteit moet representatief zijn voor het vrijwilligerswerk en liefst een voorbeeldfunctie hebben.

Uit de binnengekomen nominaties wordt uiteindelijk één winnaar gekozen. De coördinatie en de werkzaamheden rondom de organisatie van de gemeentelijke Vrijwilligerstrofee liggen bij het Panel Vrijwilligerstrofee-2013 van Paladijn, organisatie voor welzijn. De regie is in handen van de gemeente Valkenswaard. Een representatieve, onafhankelijke jury onder voorzitterschap van burgemeester drs. A. Ederveen, stelt uit de ingediende nominaties een lijst van 5 potentiële winnaars vast en bepaalt de uiteindelijke prijswinnaar.

Nominaties insturen vóór 29 november 2013

Kent u vrijwilligersorganisaties/vrijwilligersgroepen of personen die in (groepsverband) vrijwilligerswerk verrichten en waarvan u denkt dat zij deze prijs meer dan verdienen, meld hen dan aan en doe dat vóór vrijdag 29 november 2013! Voor de aanmelding zijn speciale formulieren beschikbaar, die u op verschillende adressen kunt krijgen/opvragen. Deze liggen bij de balies in het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij Paladijn aan de Valkenierstraat 125 en in de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12. U kunt ook een formulier downloaden onderaan deze webpagina. Uw (papieren exemplaar van het) nominatieformulier kunt u sturen aan:Paladijn, organisatie voor welzijn, o.v.v. Vrijwilligerstrofee-2013, p/a  Valkenierstraat 125, 5553 CP Valkenswaard. U kunt het formulier ook afgeven bij het Steunpunt vrijwilligerswerk van Paladijn aan de Valkenierstraat 125.

De trofee wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse viering van de Vrijwilligersdag en deze is in 2014 op zondag 26 januari.

Informatie

Voor meer informatie over de Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee kunt u tijdens kantooruren terecht bij Paladijn, organisatie voor welzijn, t.a.v. Desiree Peeters of Dick van Diepen, tel.(040-) 20 46 614.