Aanleg fietspad tussen Kromstraat en Luikerweg vanaf 7 april

Dit item is gearchiveerd op 13-05-2014.

In de week van 7 april start de gemeente met de aanleg van een langzaam verkeersroute tussen de Kromstraat en de rotonde Luikerweg-Zuidelijke Randweg.
Op dit moment ligt er een halfverhard pad tussen de Kromstraat en de rotonde. Dit pad blijft liggen voor zover dit het tracé volgt van de historische Kromstraat. Er komt nu een nieuw, geasfalteerd, breed fietspad dat de Kromstraat rechtstreeks verbindt met de rotonde. Landbouwverkeer mag ook gebruik gaan maken van dit brede pad, andere motorvoertuigen niet.

Planning werkzaamheden

Het werk duurt ruim vijf weken en wordt naar verwachting in de week van 12 mei afgerond. Er komt een asfaltfietspad van 3.50 meter breed. Aan weerszijden komt een 1.60 meter brede strook met grasbetontegels, zodat landbouwvoertuigen elkaar hier kunnen passeren. Tijdens werk blijft fietsverkeer via het bestaande halfverharde pad mogelijk.

Informatie

Vragen over de uitvoering kunt u stellen aan de heer M. Flaman van adviesbureau RA Infra in Valkenswaard, die namens de gemeente toezicht houdt op de werkzaamheden. Hij is  bereikbaar via telefoonnummer 06-28 42 48 94 of via de mail gemeente@valkenswaard.nl ter attentie van de heer M. Flaman, team ROE.