Aangifte voorwerpen nu ook digitaal

Dit item is gearchiveerd op 08-11-2012.

Hebt u iets gevonden of bent u iets verloren in Valkenswaard? Sinds 1 juli moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente.

Tot voor kort kon dat alleen nog bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, maar sinds 1 augustus kan het ook via deze website. Als u via de site aangifte wilt doen, gaat u als volgt te werk: u gaat op de openingspagina in de groene balk bovenin naar verloren-gevonden voorwerpen.

Als u een identiteitsbewijs hebt verloren en in situaties waarbij het vermoeden van diefstal bestaat, moet u ook aangifte doen bij de politie. Diefstal blijft tenslotte een politiezaak.

Verloren en gevonden voorwerpen

Komt u liever langs om aangifte te doen van een verloren of gevonden voorwerp, maak dan een afspraak bij het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 040-2083444.

Voor het afgeven van een gevonden voorwerp hoeft u geen afspraak te maken. Na aangifte kunt u ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren of om het in bewaring te geven bij de gemeente. Vraag in het laatste geval om een bewijs van inbewaringgeving. De gemeente bewaart de voorwerpen (met een waarde onder de €450,-) drie maanden. Hierna worden ze vernietigd of verkocht.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op deze website of u kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 040-2083444.