9 oktober: inloopavond rioleringsproject Dommelen

Dit item is gearchiveerd op 10-10-2012.

De gemeente Valkenswaard organiseert op dinsdag 9 oktober een informatiebijeenkomst voor bewoners van diverse straten ten zuiden van de Bergstraat in Dommelen, om hen te informeren over uit te voeren rioleringswerkzaamheden in de wijk.

De bijeenkomst gaat ook over het afkoppelen van het regenwater van woningen in deze buurt. De informatieavond is een inloopbijeenkomst die plaatsvindt in zaal De Dommelstroom aan de Bergstraat 32 in Dommelen. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen tussen 17.00 en 21.00 uur op het tijdstip dat hen het beste uitkomt. De gemeente geeft tijdens deze avond een beeld van de uit te voeren werkzaamheden en van de aanpassingen van het openbare gebied. Bewoners van de betreffende straten worden persoonlijk uitgenodigd via een brief.

Waarom rioleringswerkzaamheden?

De gemeente Valkenswaard heeft als opdracht om het aantal keren dat het riool- bij zware regenval- overstort op oppervlaktewater, te verminderen. Deze vermindering kunnen we realiseren door het regenwater niet meer op het huidige gemengde rioolstelsel te lozen. Er worden maatregelen genomen om het regenwater in het openbare gebied te laten wegvloeien (infiltreren) in de ondergrond. Het schone regenwater wordt dan niet meer naar de waterzuivering afgevoerd maar geïnfiltreerd in de ondergrond, of, bij een hevige regenbui, geloosd op het oppervlaktewater. Om zoveel mogelijk regenwater in de ondergrond te infiltreren, vraagt de gemeente medewerking aan de bewoners om ook regenwater af te koppelen, dat nu nog via dakgoten in het bestaande riool verdwijnt. Voor het afkoppelen van woningen zijn diverse mogelijkheden die op 9 oktober worden toegelicht.

Het gaat om rioleringswerkzaamheden in de volgende straten: Crocuslaan, Irislaan, Begoniapad, Fresiapad, Ranonkelstraat, Anemoonlaan, Hyacinthlaan en Groenstraat. Aansluitend worden in diverse straten ook (extra) parkeervakken aangelegd. De werkzaamheden worden in 2013 uitgevoerd.

Informatie

Met vragen over het voorgaande kunt u terecht bij mevrouw A. de Vries van team Ruimtelijke ontwikkeling en economie van de gemeente Valkenswaard. Zij is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 040-2083699.