45.000 euro subsidie voor VVE activiteiten Peuterspeelzalen

Dit item is gearchiveerd op 22-07-2013.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard kende onlangs een subsidie van € 45.000 toe aan Stichting Peuterdorp voor de uitvoering van Voor- en Vroegschoolse Educatie activiteiten (VVE) in 2012.

Alle kinderen die een peuterspeelzaal in Valkenswaard bezoeken, volgen het VVE programma. Kinderen met een (dreigende) taal- en/of ontwikkelingsachterstand gaan extra dagdelen naar de peuterspeelzaal en krijgen een individueel VVE-traject aangeboden. Op deze wijze wordt hun achterstand zoveel mogelijk beperkt voordat ze naar de basisschool gaan. Sinds de invoering van de Wet OKE (Wet ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in 2010 ontvangt Stichting Peuterdorp deze subsidie.