25 september: bewonersavond Hoge Akkers

Dit item is gearchiveerd op 26-09-2012.

Om de wensen van de bewoners van de wijk Hoge Akkers te inventariseren houdt de wijkcommissie Hoge Akkers in oprichting (i.o.) op dinsdagavond 25 september een inloopavond in buurthuis 't Huukske aan de Klappermanstraat 17.

De bewoners van de wijk Hoge Akkers zijn van harte welkom tussen 19.30 uur en 21.30 uur om hun inbreng te laten horen om de wijk nog aantrekkelijker te maken. Ze kunnen dan denken aan onderwerpen als verkeer, sociale betrokkenheid, voorzieningen, inbraak-brandpreventie, toegankelijkheid, overlast.

De bewoners binnen de grenzen van de wijk ontvangen ook een nieuwsbrief van de wijkcommissie Hoge Akkers i.o. over deze bewonersavond.

Op 25 september zullen ook wethouder Wijkgericht werken Mart Wijnen, buurtbrigadier Eric van Meerwijk, gemeentelijk wijkcoƶrdinator Petra van Beckhoven en vertegenwoordigers van andere betrokken partijen, aanwezig zijn.

Ga verder naar de webpagina Wijkontwikkeling Hoge Akkers.