Nieuwsberichten december 2012

 • Themabijeenkomst raad 10 januari om 20.00 uur

  Op donderdag 10 januari vindt om 20.00 uur een themabijeenkomst voor de gemeenteraad plaats over maatschappelijk vastgoed.

 • 2012

 • Valkenswaard wil veelzijdig evenementenaanbod

  De gemeenteraad heeft op 27 september 2012 het nieuwe Beleidskader Evenementen vastgesteld voor de periode 2013 tot en met 2017.

 • Inhaaldagen huisvuilinzameling

  De inhaaldag van huisvuilinzameling op eerste Kerstdag is zaterdag 22 december. De inhaaldag van tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is op zaterdag 29 december. De milieustraat is gesloten tijdens de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

 • Gewijzigde sluitingstijden horeca tijdens Kerstdagen

  Door de burgemeester van Valkenswaard is ontheffing verleend van de voor horecabedrijven geldende sluitingstijden van:

 • Kerstman op weekmarkt 20 december

  Op donderdag 20 december bezoekt de Kerstman de Valkenswaardse weekmarkt.

 • Voorzichtig met vuurwerk

  De jaarwisseling komt er aan en daarmee de tijd dat vuurwerk wordt afgestoken. Daarom voeren de politie Brabant Zuid-Oost, Halt Oost-Brabant en de gemeenten in deze regio, de jaarlijkse vuurwerkcampagne.

 • Nieuwe tarieven 2013

 • Doelmatig waterbeheer in Waterportaal ZuidOostBrabant

  Maandag 17 december is in het gemeentehuis van Bergeijk een overeenkomst ondertekend door 11 gemeenten en Waterschap De Dommel: Bergeijk, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Met deze overeenkomst bekrachtigen de 12 organisaties de intensievere samenwerking op het gebied van de afvalwaterketen. De samenwerking moet over een aantal jaren structurele besparingen opleveren.

 • Wijziging parkeertarieven

  Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting op 1 november, heeft de gemeenteraad een aantal tarieven voor 2013 vastgesteld. Daarbij horen ook de tarieven voor het betaald parkeren in het centrum van Valkenswaard en voor de naheffingsaanslagen.

 • Feestelijke naturalisatie

  Op maandag 17 december vond weer de landelijke Naturalisatiedag plaats. Op die dag werden alle mensen in het zonnetje gezet, aan wie het afgelopen jaar de Nederlandse nationaliteit is verleend. In de gemeente Valkenswaard gebeurde dat met een feestelijk 'Brabants' ontbijt.

 • Sluiting De Haak 18 in Valkenswaard

  De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om met ingang van maandag 17 december 2012 een gedeelte van (de 1e verdieping van) De Haak 18 te Valkenswaard voor de duur van drie maanden te sluiten. In het betreffende pand zijn op de 1e verdieping verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.  

 • Opening natuurvijver HSV Venbergen

  Op vrijdag 14 december heeft wethouder M. Bax de natuurvijver van HengelSportVereniging (HSV) Venbergen in Valkenswaard officieel geopend.

 • Wijziging kostenvergoeding huishoudelijke hulp

  Vanaf 1 januari 2013 wijzigt de kostenvergoeding voor hulp bij het huishouden in natura.

 • Congres biedt nieuwe inzichten én stof tot nadenken!

  Het congres 'Samen sterk voor vrijwilligerswerk' dat de gemeente Valkenswaard op 8 december jl. organiseerde is achter de rug. Op basis van de reacties en de enquêteresultaten mag geconcludeerd worden dat het een groot succes was.

 • Nieuwe tarieven Taxbus en de dienstverlening rond de jaarwisseling

  In 2013 worden de tarieven voor Taxbus verhoogd op basis van de tariefontwikkeling van het reguliere openbaar vervoer. Het nieuwe basistarief voor een zone bedraagt € 0,60. Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op oudjaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelreizigers vervoerd.

 • Gemeente tijdens feestdagen

 • Gewijzigde openingstijden zwembad tijdens kerstvakantie

 • Ook subsidie voor zonnepanelen in 2013

  Sinds juli 2012 kunnen particulieren subsidie van de overheid krijgen als ze zonnepanelen (zon-PV) aanschaffen. Wilt u alsnog van de regeling gebruik maken? Er is budget voor nieuwe aanvragen.

 • Extra commissievergadering op 13 december

  Op donderdag 13 december wordt een extra commissievergadering gehouden.

 • Raadsvergadering op 20 december

  Op donderdag 20 december vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15. De vergadering is openbaar. Aangeslotenen op het kabelnet kunnen de vergadering rechtstreeks op televisie volgen. De uitzending wordt verzorgd door de Lokale Omroep Valkenswaard.

 • Gladheidsbestrijding

  Nu er weer nachtvorst is en daarmee ook kans op gladde wegen, heeft de gemeente Valkenswaard voorbereidingen getroffen voor gladheidsbestrijding.

 • Plaatsen grote kerstbomen en -stal

  Evenals in voorgaande jaren, zorgen medewerkers van het team Beheer openbare ruimte van de gemeente voor het opbouwen van een kerststal en het plaatsen van enkele grote kerstbomen in de gemeente Valkenswaard.

 • College ondertekent Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuidoost-Brabant

  Burgemeester en wethouders van Valkenswaard hebben onlangs de overeenkomst ondertekend voor deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoering Dienst Zuidoost-Brabant (GR-RUD). De gemeenteraad had hiervoor toestemming verleend op 25 oktober.

 • Verzoek om geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente kan uw persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) soms aan derden verstrekken. Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u een verzoek indienen om uw gegevens niet aan deze derden te verstrekken.

 • Meldingen Openbare Ruimte nu ook met smartphone

  Download de gratis MijnGemeente app

  Valt u iets op in de openbare ruimte dat niet in orde is, dan kunt u dat vanaf nu ook heel gemakkelijk met uw smartphone melden bij de gemeente Valkenswaard. Het enige dat u hoeft te doen is de gratis MijnGemeente app downloaden.

 • Verkeersmaatregelen vanwege ijsbaan en weekmarkt

  Direct aansluitend aan de weekmarkt van donderdag 6 december start de opbouw van de ijsbaan met daarbij een fietsenstalling en oud Hollandse kermis op het Valkenswaardse marktplein. Van zaterdag 8 december tot en met zondag 6 januari 2013 is de ijsbaan in gebruik.

 • Maandag 10 december Werk en Inkomen dicht om 15.00 uur

  Op maandag 10 december om 15.00 uur is het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen aan de Hofnar 2 van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard gesloten voor publiek. Dit geldt ook voor het inloopspreekuur inburgering.