Nieuwsberichten november 2012

 • Themabijeenkomst raad over N69 op 13 december

  Op donderdag 13 december vindt om 20.00 uur een themabijeenkomst plaats voor de gemeenteraad over het Programmaplan N69. De bijeenkomst is in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. De avond is ook toegankelijk voor andere belangstellenden.Tijdens een themabijeenkomst bestaat geen spreekrecht.
   

 • Monumentencommissie op 10 december

  De Valkenswaardse monumentencommissie vergadert op maandag 10 december van 15.30 tot 17.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15. De vergadering is openbaar.

 • Creatieve Cultuurbijeenkomst op 10 januari om 18.30 uur

  Op donderdag 10 januari 2013 organiseren de CultuurCoaches van de gemeente Valkenswaard, in samenwerking met Cultuurcentrum De Hofnar en de plaatselijke VVV, een unieke bijeenkomst voor Valkenswaardse cultuuraanbieders.

 • Kandelaar uit middeleeuwen gevonden

  Bij graafwerkzaamheden in Dommelen

  In het gebied van de nieuw te bouwen wijk Lage Heide, ten zuiden van Dommelen, is een middeleeuwse kandelaar gevonden. De kandelaar werd bij het bouwrijp maken in een oude waterput opgegraven. De vondst is bijzonder, omdat meestal alleen wat scherven worden gevonden. Het was al wel bekend dat op deze plaats eerder bewoning heeft plaatsgevonden. Deze vondst bevestigt dat nog eens.
   

 • Nieuwsbrief Lage Heide verspreid

  Rond 1 december wordt de nieuwsbrief Lage Heide in Dommelen bezorgd. Deze uitgave is al weer het achtste exemplaar. Dit keer is er veel aandacht voor de huidige werkzaamheden in het gebied juist ten zuiden van Dommelen. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding van het bouwen van de woningen. Nog voor het einde van het jaar is deze klus geklaard. De voortgang en bijzonderheden van dit omvangrijke werk worden in de nieuwsbrief toegelicht.

 • Leenrolstoelen in centrum

  Op initiatief van de gemeenteraad heeft de gemeente Valkenswaard afspraken gemaakt met de Albert Heijnvestiging aan de Corridor in het kernwinkelgebied voor het plaatsen van twee leenrolstoelen met muntslot.

 • Textielinzameling vrijdag 14 december

  Op vrijdag 14 december houdt Het Goed een textielinzameling in de gemeente Valkenswaard.

 • Inzameling van oude boren, föhns en spaarlampen

  Veel kleine elektrische apparaten zoals mixers, boormachines en spaarlampen verdwijnen nog vaak in de vuilnisbak: in totaal zo'n 35 miljoen kilo per jaar. De gemeente Valkenswaard en Wecycle willen de inzameling van elektrische apparaten, gereedschappen en spaarlampen stimuleren. Want recyclen? Dat doen we samen!

 • Sluiting woning Carolusdreef 144 Valkenswaard

  De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om met ingang van donderdag 29 november 2012 de woning aan de Carolusdreef 144 te Valkenswaard voor de duur van één maand te sluiten.

 • Aangifte gevonden voorwerpen

  Hebt u iets gevonden of bent u iets verloren in Valkenswaard? Dan moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente. Dat kan bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis en via deze website.

 • Gratis kennismakingsles aquajoggen

  Iedere dinsdag-en donderdagochtend worden in zwembad de Wedert leuke en uitdagende aquajoglessen aangeboden. Om iedereen de kans te geven om zelf te ervaren hoe prettig het aquajoggen is, bieden wij u de mogelijkheid voor een gratis introductieles op de dinsdag- of op de donderdagochtend van 9.00 tot 10 uur.

 • Raadsvergadering op 29 november

  Op donderdag 29 november vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15. De vergadering is openbaar. Aangeslotenen op het kabelnet kunnen de vergadering rechtstreeks op televisie volgen. De uitzending wordt verzorgd door de Lokale Omroep Valkenswaard.

 • De beheerovereenkomst oude begraafplaats ondertekend

  Op dinsdag 20 november ondertekenden burgemeester drs. A. Ederveen, namens de gemeente Valkenswaard en de heren R. van Dijk (voorzitter) en W. Coolen (secretaris), namens de Stichting Op den Rösheuvel, een overeenkomst waardoor het al vele jaren uitgevoerde vrijwilligerswerk op de oude gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhofstraat een meer formele status krijgt.

 • Ingebruikname seniorenbanken bij complex Stokerwei

  Op woensdag 21 november werden bij het appartementencomplex aan de Stokerwei in Dommelen twee seniorenbanken officieel in gebruik genomen. De banken zijn geschonken door de wijkraad Dommelen en door de gemeente Valkenswaard. Wethouder M. Wijnen en wijkraad-voorzitter C. Kreijns verrichtten de officiële handeling.

 • Kennen en gekend worden

  De gemeente Valkenswaard, wijkcommissie Geenhoven en Paladijn, organisatie voor welzijn, zijn in de wijk Geenhoven bezig om een Talentenbank op te zetten onder het motto: 'Accent op ieders Talent'. Wijkbewoners worden aangesproken op de talenten die ze in huis hebben en waar ze anderen eventueel mee van dienst kunnen zijn.

 • Nieuwe Waalreseweg 8 december weer open

  De riool- en wegwerkzaamheden nabij het kruispunt Nieuwe Waalreseweg-Kerkhofstraat-Kardinaal de Jongstraat liggen goed op schema. Naar verwachting gaat de Nieuwe Waalreseweg op zaterdag 8 december weer open voor het verkeer.

 • Reactie burgemeester Ederveen op definitieve sluiting Agnus Dei

 • Commissievergadering op 6 december

  Op donderdag 6 december vergadert de commissie ter voorbereiding op de raadsvergadering van 20 december. De commissievergadering is openbaar, begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard.

 • Opening Kindcentrum De Grasspriet

 • Help mee uw woonomgeving aantrekkelijker te maken!

  Doe mee met het onderzoek naar het vrijetijdsaanbod in de regio Zuidoost-Brabant.

 • Voorontwerpbestemmingsplan 'Fietspad Oude spoorbaantracé' ter inzage

  De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Valkenswaard en Waalre hebben besloten het voorontwerpbestemmingsplan 'Fietspad Oude spoorbaantracé' gezamenlijk in procedure te brengen.

 • Gemeenteraad besluit over aanbeveling herbenoeming burgemeester Ederveen

  De gemeenteraad van Valkenswaard heeft donderdagavond 15 november in een besloten raadsvergadering gesproken over de herbenoeming van de heer drs. A.B.A.M. Ederveen als burgemeester van Valkenswaard.

 • Muziek op Schoot bij het CMD

  Bij het Centrum voor Muziek en Dans starten op woensdag 5 december weer nieuwe lessen Muziek op Schoot waarin kinderen van 1 tot 4 jaar, samen met een ouder, de oppas, opa of oma, wekelijks meegevoerd worden in de betoverende wereld van muziek.

 • Risicoanalyse grondexploitaties Lage Heide en Dommelkwartier

 • Bestuurlijk interventieteam Valkenswaard (biva) opgericht

  Sinds kort beschikt de gemeente Valkenswaard over een eigen Bestuurlijk Interventieteam (BIVA).

 • Congres Samen sterk voor Vrijwilligerswerk op 8 december

  Graag nodigen wij u uit om op zaterdag 8 december 2012 van 10.00 tot 16.00 uur deel te nemen aan de congresdag 'Samen sterk voor Vrijwilligerswerk'. Deze dag wordt gehouden op scholengemeenschap Were Di aan de Merendreef in Valkenswaard. Deelname aan deze congresdag is gratis.

 • Contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin

  Als u vragen heeft over opvoeden of opgroeien kunt u die op meerdere manieren stellen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. De inloopspreekuren op de basisscholen zijn hiermee komen te vervallen.

 • Werkzaamheden Schafterbrug tot en met 16 november

  Door technische redenen duren de werkzaamheden aan de Schafterbrug over Dommel in Borkel en Schaft een week langer dan eerder gepland. De Dorpsstraat blijft daarom tot en met vrijdag 16 november afgesloten voor het autoverkeer.

 • Themabijeenkomst raad 22 november

  Op donderdag 22 november vindt om 20.00 uur een themabijeenkomst plaats voor de gemeenteraad. De bijeenkomst is in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. De avond is ook toegankelijk voor andere belangstellenden. Tijdens een themabijeenkomst bestaat geen spreekrecht. 

 • Werkzaamheden brug Venbergse watermolen

  Vanaf maandag 19 november tot en met vrijdag 21 december wordt in de Molenstraat de brug over de Dommel vervangen ter hoogte van de Venbergse watermolen. Ook wordt in het water onder de brug een damwand geplaatst naast de bestaande kademuur, om te voorkomen dat de muur door het stromende water verder uitspoelt.

 • Nieuw bij CMD: Muzikale kinderspeelplaats

  Op zaterdag 24 november kun je deelnemen aan een nieuwe activiteit. Het Centrum voor Muziek en Dans (CMD) organiseert dan van 10.00 tot 11.30 uur een muzikale kinderspeelplaats voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Tijdens deze ochtend mogen de kinderen allerlei spelletjes doen waarbij ze spelenderwijs wat over instrumenten leren. Daarnaast zijn ze op verschillende manieren met muziek bezig.

 • Subsidie uit Brussel

  De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben een subsidie aangetrokken van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het doel van deze subsidie is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt daar dichter naartoe te brengen. De subsidie geldt over de periode 1 mei 2012 tot 1 november 2013 en kan worden ingezet voor mensen met een arbeidshandicap, 55+ en mensen zonder uitkering. Maximaal is een bedrag beschikbaar van € 461.000, de gemeenten voldoen zelf maximaal € 692.000.

 • Burgemeester over ontuchtzaak op school Agnus Dei

  Burgemeester A.B.A.M. Ederveen: "Onze eerste zorg en aandacht gaat uit naar de leerlingen en ouders van de school waar het hier om gaat. Een zaak als deze roept emoties en onzekerheid op bij alle betrokkenen. Het gaat om een kwetsbare groep kinderen uit de gemeente en de regio. Met de betrokken ouders is sinds maandag 22 oktober nauw contact."

 • Geen telefonisch spreekuur Zorgloket 15 november

  Wegens een informatieve bijeenkomst voor het gehele personeel is het telefoonloket Wmo op donderdag 15 november gesloten.

 • 15 november 10.00-13.00 uur: gemeentehuis gesloten

 • Sluiting pand Maastrichterweg 123B Valkenswaard

  De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om het pand aan de Maastrichterweg 123B te Valkenswaard, zijnde een woning met ingang van maandag 5 november 2012, te sluiten voor de duur van één maand.

 • Klein onderhoud wegen

  In de periode van 12 november tot en met 21 december vindt onderhoud plaats aan de wegen binnen de gemeente Valkenswaard. Het gaat om werkzaamheden van uiteenlopende grootte. De overlast van de werkzaamheden zal wisselend zijn. Deze is minimaal bij kleine werkzaamheden, maar als aan de rijbaan gewerkt moet worden, kan een (gedeeltelijke) afsluiting van de betreffende weg noodzakelijk zijn. 

 • Commissievergadering op 15 november

  Op donderdag 15 november vergadert de commissie ter voorbereiding op de raadsvergadering van 29 november. De commissievergadering is openbaar, begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard.